مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین شناسی

 

مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین شناسی

مهر 28th, 1395

 1:5000 اندیس مس بن در هنزا، کرمان. شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 11 کیلومتر مربع (سال 1387) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.

خواندن 16980 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 08 آبان 1395 ساعت 10:52

7652 نظرها

  • non owners auto insurance quotes Durham NC
    Hi RobinIve just caught up with your move and your new site. Welcome to WordPress! I know what you mean about the learning curve The book is a good resource but you are probably over the big hump by now!Happy blogging.Brenda

Post a Comment