مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های مگنتومتری

 

مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های مگنتومتری

آبان 08th, 1395

در معدن مس تکنار، بردسکن به تعداد .4400 نقطه با استفاده از گیرتده Geometrics به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت آتیه صبای ایرانیان  (سال 1390).

خواندن 5222 دفعه

1539 نظرها

  • http://www.crystallakecameraclub.org/bepeahdq.html
    Thanks for your blog post. Some tips i would like to make contributions about is that personal computer memory is required to be purchased but if your computer can no longer cope with whatever you do along with it. One can put in two random access memory boards having 1GB each, as an example, but not one of 1GB and one of 2GB. One should look for the companys documentation for ones PC to be certain what type of ram is essential.

Post a Comment