مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های مگنتومتری

 

مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های مگنتومتری

آبان 08th, 1395

در معدن مس تکنار، بردسکن به تعداد .4400 نقطه با استفاده از گیرتده Geometrics به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت آتیه صبای ایرانیان  (سال 1390).

خواندن 22786 دفعه

12187 نظرها

  • auto insurance quotes Dearborn MI
    , yes, thank you. I will never, ever, get used to saying vlog.And thanks for the nomination, as I mentioned on your blog I feel a little queasy canvasing. i I certainly wouldnt do it if i reached a shortlist. But It would really help the walk so Im swallowing my discomfort.

Post a Comment