مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های مگنتومتری

 

مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های مگنتومتری

آبان 08th, 1395

در معدن مس تکنار، بردسکن به تعداد .4400 نقطه با استفاده از گیرتده Geometrics به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت آتیه صبای ایرانیان  (سال 1390).

خواندن 22778 دفعه

12185 نظرها

  • cheap auto insurance quotes Killeen TX
    I like Yakezie and Money Crasher ranking the best. I like Yakezie because I can check the RSS feed right there. I like Money Crasher because I can easily check my ranking with their little badge. I still dont have Technocrati or Compete ranking so I need to figure out what to do to add them.

Post a Comment