مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های مگنتومتری

 

مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های مگنتومتری

آبان 08th, 1395

در معدن مس تکنار، بردسکن به تعداد .4400 نقطه با استفاده از گیرتده Geometrics به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت آتیه صبای ایرانیان  (سال 1390).

خواندن 5152 دفعه

1520 نظرها

  • sildenafil
    02 ارديبهشت - 1396
    I've been begging my daughter to go The Amazing Race for years. I want to go but I can't do the swimming or eating challenges, so I want her to go in my place for the sole purpose of entertaining me.Double dipping....so impressive!I'm glad your time away ended up ok on both ends!

Post a Comment