لیست پروژه ها

 

1000 متر حفاری محدوده اهن کوه بابا قره آغاج 

1000 متر سال 1390(مجریان توسعه معادن آریا)

حفاری 1000 متری درآلو کرمان