مشاوره

 

مطالعات فنی و اقتصادی

- مطالعات پیش از سرمایه‌گذاری (مطالعه فرصت، پیش امکان‌سنجی و امکان‌سنجی)

- ارزیابی اقتصادی (مالی) خطوط فرآوری مواد معدنی

- ارزیابی هزینه‌ها و ارائه برنامه برای کاهش هزینه

- مطالعه بازارهاي معدني

- ارائه خدمات مالي و اعتباري پروژه‌اي

- سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي معدني

- جذب سرمايه‌گذار جهت راه‌اندازي معادن و صنايع معدني

فراوری و صنایع معدنی

- مطالعات کانی‌شناسی میکروسکوپی و ماکروسکوپی

- مطالعات علمی و دفتری و ارائه طرح آزمایشگاهی کانه آرایی و فرآوری مواد

- بررسی نتایج و ارائه طرح پایلوت کانه آرایی و فرآوری مواد

- تحلیل نتایج حاصل از پایلوت و ارائه طرح صنعتی کانه آرایی و فرآوری مواد

- مطالعه كاربرد مواد معدني در صنايع مختلف

- طراحی خط تولید کارخانه

- تهیه فلوشیت‌های مناسب و اجرایی

- تعيين نيازهاي فعلي و آتي ماشين‌آلات و تجهيزات معادن و کارخانجات

- ارائه طرح جانمايي كلي معدن ،‌كارخانجات كانه‌آرايي و فرآوري

پیجویی و پتانسیل یابی

- مطالعات دفتری و ارائه طرح و برنامه‌ریزی پی جویی

- مطالعات صحرایی و پی‌جویی چکشی و نمونه برداری ژئوشیمیایی (آبراهه‌ای و لیتولوژیکی)

- بررسي هاي مغناطيس‌سنجی و گرانی‌سنجی و ماهواره‌اي

- بررسی زمين‌ریخت شناسی و زمین‌شناسی

- تفسيرهاي ژئوشيميایی و ژئوفيزيكي

- پردازش و مدل سازي مقدماتی

- مطالعه چينه شناسي و ديرينه شناسي

- برداشت، پردازش و تفسير اطلاعات لرزه اي دو بعدي و سه بعدي

- تهيه نقشه هاي ژئو شيميايي در مقياس مختلف

- تهيه و ارائه طرح اكتشاف سيستماتيك ناحيه‌ای

اکتشافات معدنی

- ارائه طرح و برنامه‌ریزی اکتشافی در مراحل مختلف (مقدماتی، تفصیلی و تکمیلی)

- طراحی و نظارت بر اجرای حفریات و گمانه‌های اکتشافی شبکه های طراحی شده

- مطالعات صحرایی و برداشت نمونه‌هاي گمانه‌ها و حفریات اکتشافی

- مطالعه مغزه‌های حفاری، ترانشه‌ها و اکلون‌ها و نمونه‌برداری از آنها

- تهيه طرح، اجرا و نظارت بر نمونه‌برداري از محدوده‌ هاي مورد مطالعه

- تحلیل آماری داده‌های اکتشافی و بررسی توزیع عیار مواد معدنی در محدوده‌های مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار

- مدلسازی سه بعدی و ارزیابی ذخیره با بهره‌گیری از نرم‌افزار

- مطالعات آب‌شناسي، انديس‌يابي، پي‌جويي و شناسايي سفره‌هاي آب زيرزميني

- تهیه مدل زمین‌شناسی اقتصادی کانسار

- برآورد ارزش اقتصادی ذخیره

- تهیه گزارش نهایی كليه عمليات اكتشافي

- تهيه مدل‌هاي كامپيوتري براي محاسبه ذخيره و تعيين شكل و ابعاد ذخاير معدني

- انجام عمليات حفاري و نمونه‌گيري عمقي (حفر گمانه‌هاي اكتشافي عميق و نيمه عميق)

-انجام عمليات حفاري سطحي (حفر انواع ترانشه، چاهك و اكلون)

زمین شناسی

- تفسیر عکس‌های هوایی

- پردازش تصاویر ماهواره‌ای و مطالعه سنجش از دور

- تهیه نقشه‌های توپوگرافی در مقياس‌هاي مختلف و با كاربردهاي متفاوت

- تهیه نقشه و گزارش‌هاي زمین‌شناسی عمومی در مقیاس‌های مختلف

- تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی ساختمانی و بررسي‌هاي تکتونیکی

- مطالعات درزه‌نگاري

- مطالعه زمین ریخت شناسی

- مطالعه زمین‌شناسی عمقی

- مطالعه و تفسیر چینه شناسی و دیرینه شناسی