فراوری و صنایع معدنی

 

فراوری و صنایع معدنی

By geokavan
آبان 10st, 1396
بازدید: 1000

- مطالعات کانی‌شناسی میکروسکوپی و ماکروسکوپی

- مطالعات علمی و دفتری و ارائه طرح آزمایشگاهی کانه آرایی و فرآوری مواد

- بررسی نتایج و ارائه طرح پایلوت کانه آرایی و فرآوری مواد

- تحلیل نتایج حاصل از پایلوت و ارائه طرح صنعتی کانه آرایی و فرآوری مواد

- مطالعه كاربرد مواد معدني در صنايع مختلف

- طراحی خط تولید کارخانه

- تهیه فلوشیت‌های مناسب و اجرایی

- تعيين نيازهاي فعلي و آتي ماشين‌آلات و تجهيزات معادن و کارخانجات

- ارائه طرح جانمايي كلي معدن ،‌كارخانجات كانه‌آرايي و فرآوري