مطالعات فنی و اقتصادی

 

مطالعات فنی و اقتصادی

By geokavan
آبان 10st, 1396
بازدید: 691

- مطالعات پیش از سرمایه‌گذاری (مطالعه فرصت، پیش امکان‌سنجی و امکان‌سنجی)

- ارزیابی اقتصادی (مالی) خطوط فرآوری مواد معدنی

- ارزیابی هزینه‌ها و ارائه برنامه برای کاهش هزینه

- مطالعه بازارهاي معدني

- ارائه خدمات مالي و اعتباري پروژه‌اي

- سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي معدني

- جذب سرمايه‌گذار جهت راه‌اندازي معادن و صنايع معدني