پروژه های انجام شده

 

لیست پروژه های انجام شده

By geokavan
آبان 03th, 1395
بازدید: 4562

پروژه‌هاي صورت گرفته حفاری  قبلي عبارتند از:
1- پروژه حفاري معادن مرمريت وتراورتن  در کل ایران (ببش از 2000 متر) 1390

2-عمليات مغزه‌گيري در معدن مرمریت صفادشت(جناب آقای رنجبران) 1390

3-عملیات مغزه گیری در محدوده معدن تراورتن متعلق به آقای روح الامینی1390
4-عمليات مغزه‌گيري در معدن آهن مروارید زنجان (مجریان توسعه معادن آریا)به ميزان 1000 متر، 1390
5-عملیات مغزه گیری در محدوده معدن آهن کوه بابا قره آقاج( تبریز) به میزان 1000متر سال 1391
6-عملیات مغزه گیری در محدوده معادن آهن شواز شرکت دنا کیلکا(یزد) 1391
7- عملیات مغزی گیری در محدوده معدن مس درآلو کرمان1392
8- عملیات مغزه گیری در محدوده سنگ آهن نرم شرکت سنگ آهن آفتاب(جناب آقای پیر بداغی )(بردسکن) 1392 
9- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده سنگ مرمریت نیر(شهاب سنگ)- زمستان92
10- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده معدن مس مروست- بهار93
11- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده معدن سرب و روی دره زنجیر(تفت)-  تابستان93
12- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده معدن مس فدیشه نیشابور- تابستان و پائیز93
13- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده مس قشلاق ورامه بخش خرقان ساوه- سال 92و93

14-عملیات حفاری مغزه گیری ذر محدوده بادامک شازند معدن آهن صاحب الزمان سال 93
15- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده مس تودشک نایین معدن مس کالچویه (جناب آقای اسدی هارونی)سال 94
16- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده مس قره تپه علیشار بخش خرقان ساوه سال94
17- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده ده بید صفاشهر سال 94
18- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده ماهی رود بیرجند

19-عملیات حفاری مغزه گیری ذر محدوده بادامک شازند معدن آهن صاحب الزمان سال 93
اقدامات اجرایی و نقشه های تهیه شده و پروژه های پی جویی و ژئوفیزیک توسط این مجموعه:
1-    تهیه نقشه زمین شناسی 1:1000 اندیس طلای زاگلیگ ، اهر. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بوسعت 50 هکتار (سال 1383).
2-    تهیه نقشه زمین شناسی-معدنی 1:5000 اندیس اورانیوم چاه جوله، بافق. سازمان انرژی اتمی ایران بوسعت 4 کیلومتر مربع (سال 1384).
3-    تهیه نقشه زمین شناسی معدنی 1:25000 اندیس اورانیوم زریگان، بافق. سازمان انرژی اتمی ایران بوسعت 120 کیلومتر مربع (سال 1384).
4-    تهیه نقشه زمین شناسی اندیس های غیر فلزی با مقیاس 1:10000 بوسغت تقریبی 20 کیلومتر مریع ، در جنوب شهرستان فردوس بیرجند به همراه تهیه گزارش اکتشافی مربوطه. سازمان صنایع و معدن استان خراسان جنوبی (سال 1386).
5-    تهیه نقشه توپوگرافی 1:500 پمپ گاز در حال احداث در جاده دماوند –فیروزکوه. کارفرمای خصوصی (سال 1384).
6-    تهیه نقشه توپوگرافی 1:1000 اندیس معدنی مس راور، کرمان بوسعت 120 هکتار. سازمان صنایع و معدن استان کرمان (سال 1386).
7-    مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین شناسی 1:5000 اندیس مس بن در هنزا، کرمان. شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 11 کیلومتر مربع (سال 1387) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
8-    مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین شناسی 1:5000 اندیس مس گروه، کرمان. شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 6 کیلومتر مربع (سال 1387) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
9-    نظارت بر عملیات حفاری و برداشت زمین شناسی مغزه های حفاری به متراژ تقریبی 400 متر در محدوده اکتشافی راور ، کرمان. اداره صنایع و معادن استان کرمان (سال 1386).
10-    نظارت بر عملیات حفاری و برداشت زمین شناسی مغزه های حفاری به متراژ تقریبی 500 متر در محدوده اکتشافی ورزگ ، قاینات،  اداره صنایع و معادن استان خراسان جنوبی (سال 1386).
11-    مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین شناسی 1:5000 محدوده کال کفتار، بیرجند. شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 13 کیلومتر مربع (سال 1387) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
12-    ترسیم مجدد و اصلاح تعداد 20 نقشه مستثنیات و اراضی ملی مربوط به اداره منابع طبیعی دماوند (سال 1382).
13-    نقشه برداری مسیر جاده آسفالته گیلاوند-آبسرد به طول 8/5 کیلومتر و محاسبات سطح بستر و حجم خاکبرداری و خاکریزی در طول مسیر. شرکت مهندسین مشاور کندوان پارس (سال 1385).
14-    مشارکت در تهیه نقشه زمین شناسی-معدنی 1:1000 اندیس طلای حمزه قرنین، سقز. سازمان زمین شناسی  و اکتشافات معدنی کشور (سال 1386).
15-    عملیات نقشه برداری و تفکیک زمین های واگذاری شرکت تعاونی اقلیم سازان سبز خزر بوسعت 27 هکتار           (سال 1387).
16-        مدیر پروژه و مشارکت در تهیه نقشه زمین شناسی 1:25000 محدوده زیارت کوه شاه پرواز، ریگان بم-کرمان. شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 148 کیلومتر مربع (سال 1387) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
17-    مشارکت در تهیه نقشه زمین شناسی 1:1000 محدوده معدن متروکه چشمه حافظ سمنان. موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران، بوسعت 50 هکتار (سال 1387).
18-    مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:1000 محدوده بن‌درهنزا، کرمان، شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 2 کیلومتر مربع (سال 1388) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
19-      مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:1000 محدوده ایجو، شهر بابک کرمان، شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 2 کیلومتر مربع (سال 1388) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
20-    نظارت بر عملیات حفاری و برداشت زمین شناسی مغزه های حفاری به متراژ تقریبی 1300 متر در محدوده اکتشافی چشمه حافظ، سمنان،  موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران (سال 1387و1388).
21-    مشارکت در برداشت زمین‌شناسی-کانی‌سازی تونل‌های استخراجی حفر شده در محدوده چشمه‌حافظ سمنان به میزان 2011 متر مکعب با استفاده از دوربین نقشه‌برداری و انجام نمونه‌برداری و ترسیم نقشه‌های نهایی (سال 1388).
22-    مدیر پروژه در عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی معین آباد مناوند به تعداد 1358 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی (سال 1388).
23-     مدیر پروژه در عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی پس‌قلعه دربند (تهران) به تعداد 936 نقطه با استفاده از گیرتده WDJD-3 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، سازمان صنایع و معادن استان تهران و شرکت مهندسین مشاور زرکوه اکتشاف (سال 1388).
24-    تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:1000 محدوده اکتشافی چشمه‌شیرین، قاین، بوسعت 40 هکتار، شرکت آتیه صبا (سال 1388).
25-     تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:1000 محدوده اکتشافی آغل‌مسی، قاین، بوسعت 12 هکتار، شرکت آتیه صبا (سال 1388).
26-    مطالعات مینرالوگرافی (مقطع صیقلی) نمونه‌های متعلق به پروژه‌های چشمه‌حافظ سمنان، برخی از پروژه‌های تهیه نقشه زمین‌شناسی شرکت ملی مس ایران در نقاط مختلف ایران، پروژه اکتشافی اولنگ تربت حیدریه و ... (سال 1388 تا 1393) . 
27-    مشارکت در عملیات نمونه‌برداری پروژه ژئوشیمی BLEG در ‌غرب کشور در ورقه‌های دیواندره، بیجار، قجور و باینجوب، سازمان زمین‌شناسی کشور، 1389
28-    مشارکت در بازدید تارگت‌های پتانسیل‌دار مس-طلا در جنوب‌شرق کشور بوسعت 10000 کیلومتر مربع و تهیه گزارش اکتشافی مربوطه، شرکت ملی صنایع مس ایران، 1389
29-     مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین شناسی 1:5000 محدوده کرینگان، ورزقان. شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 6 کیلومتر مربع (سال1389).
30-    مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین شناسی 1:5000 محدوده اولی، ورزقان. شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 4 کیلومتر مربع (سال 1389) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
31-    مشارکت در تهیه بخشی از نقشه توپوگرافی محدوده آک-1 معدن آک‌کهور بوسعت تقریبی 30 هکتار، مهندسین مشاور زرناب اکتشاب، 1389
32-      مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:1000 محدوده پرکام، شهر بابک کرمان، شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 1.4 کیلومتر مربع (سال 1389) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
33-     مشارکت در تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:1000 محدوده کهنگ غربی، اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت تقریبی 4 کیلومتر مربع کیلومتر مربع (سال 1389) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
34-    مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:1000 محدوده غرب دره حمزه، جیرفت، شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 1 کیلومتر مربع (سال 1389) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
35-    مدیر پروژه اکتشافی معین‌آباد-مناوند 2 در سال 1389 و تهیه نقشه زمین‌شناسی و توپوگرافی محدوده کازگون بوسعت 7.6 هکتار- طراحی و مشارکت در برداشت ترانشه‌های اکتشافی در این محدوده به متراژ 1000 متر- طراحی شبکه حفاری و لاگینگ و نمونه‌برداری از مغزه‌های حفاری به همراه تهیه مقاطع عمقی گمانه‌های به متراژ کلی 650 متر- تهیه گزارش نهایی محدوده
36-    مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:1000 محدوده زفره، اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 1 کیلومتر مربع (سال 1389) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
37-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی کجه، فردوس به تعداد 2500 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت معدنکاران احیا شرق (سال 1389).
38-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی برناباد، بردسکن به تعداد 2000 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت مهندسین مشاور زرزمین  (سال 1390).
39-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی نیکوئیه، قزوین به تعداد .3000 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت مهندسین مشاور زرکوه و موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران  (سال 1390).
40-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی انبورتا-بوته‌گز به تعداد .2200 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، سازمان صنایع و معادن استان خراسان رضوی(سال 1390).
41-    مدیر پروژه و عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی نیگنان-بشرویه به تعداد .2200 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت معدنکاران احیا شرق (سال 1390).
42-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های مگنتومتری در معدن مس تکنار، بردسکن به تعداد .4400 نقطه با استفاده از گیرتده Geometrics به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت آتیه صبای ایرانیان  (سال 1390).
43-    مدیر پروژه و عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی ورزق-قاین به تعداد 350 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت زرناب اکتشاف (سال 1390).
44-    مدیر پروژه و عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی گرماب-قاین به تعداد .500 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت کانی‌کاوان شرق (سال 1390).
45-    مدیر پروژه و عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی کازگون-بیرجند به تعداد .2700 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، سازمان  صنایع و معادن استان خراسان جنوبی (سال 1390).
46-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های مگنتومتری در محدوده سید مرتضی-کاشمر به تعداد .1000 نقطه با استفاده از گیرتده Geometrics به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، کارفرمای خصوصی(سال 1390).
47-    مدیر پروژه و عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی چشمهچیل-بردسکن به تعداد .1558 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت زمین کاوان زمان(سال 1391).
48-    مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:25000 محدوده هنگران، جنوب بیرجند، شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 50 کیلومتر مربع (سال 1391) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
49-    مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:25000 محدوده ابولخازن، شمالشرق فردوس، شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 49 کیلومتر مربع (سال 1391) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
50-    مشارکت در تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:25000 محدوده خنج، شمالغرب قاین، شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 49 کیلومتر مربع (سال 1391).
51-    انجام محاسبات، تعبیر و تفسیر و تهیه گزارشهای عملیات اکتشافی به روش مگنتومتری در سطح محدودههای دو اسب(زنجان)، قواق(زنجان)، قشلاق(زنجان)، آقاجانی(زنجان)، آقا علی عباس (اردستان)، بافت کرمان، بیرجند، سیرجان و ... در مجموع به تعداد حدود 8000 نقطه، شرکت زرین صنعت چاف، 1391.
52-    مدیر پروژه و عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی مس قلعهسرخ-عباسآباد شاهرود به تعداد 4700 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت معدن مس تپهسیاه-سبزوار(سال 1392).
53-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های مگنتومتری در محدوده خورشید سور-سیرجان به تعداد .10000 نقطه با استفاده از گیرتده Geometrics به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، آقای خواجویی، کارفرمای خصوصی(سال 1392).
54-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های مگنتومتری در محدوده حاجی آباد گلستان-سیرجان به تعداد 6255 نقطه با استفاده از گیرتده Geometrics به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، آقای خواجویی، کارفرمای خصوصی(سال 1392).
55-    مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:1000 محدوده بیدستر، جنوب شرق زاهدان، شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 1/1 کیلومتر مربع (سال 1392) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
56-    مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:25000 محدوده زغال آسفیج-بهاباد، جنوب شرق یزد، شرکت دانش فرآور کانسار، بوسعت 39 کیلومتر مربع (سال 1392) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
57-    مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:5000 محدوده زغال آسفیج-بهاباد، جنوب شرق یزد، شرکت دانش فرآور کانسار، بوسعت 15 کیلومتر مربع (سال 1392) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
58-    انجام محاسبات، تعبیر و تفسیر و تهیه گزارشهای عملیات اکتشافی به روش مگنتومتری در سطح محدودههای دو اسب(زنجان)، قواق(زنجان)، قشلاق(زنجان)، آقاجانی(زنجان)، آقا علی عباس (اردستان)، بافت کرمان، بیرجند، سیرجان و ... در مجموع به تعداد حدود 8000 نقطه، شرکت زرین صنعت چاف، 1391.
59-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های مگنتومتری در محدوده بافق یزد به تعداد 1254 نقطه با استفاده از گیرتده Geometrics به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، آقای تافی، کارفرمای خصوصی(سال 1391).
60-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های مگنتومتری در محدوده بافق یزد به تعداد 4100 نقطه با استفاده از گیرتده Gem به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، کارفرمای خصوصی(سال 1392).
61-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های مگنتومتری در محدوده بادرود اصفهان به تعداد 3976 نقطه با استفاده از گیرتده Gem به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، کارفرمای خصوصی(سال 1392).
62-    تهیه نقشه زمین شناسی محدوده ناسفند،نهبندان-استان خراسان جنوبی در مقیاس های 1:5000 و 1:1000با هدف اکتشاف ذخایر منیزیت، شرکت پار مس کاو، 1393 بهمراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه
63-    تهیه نقشه زمین شناسی محدوده کیدشت،نهبندان-استان خراسان جنوبی در مقیاس 1:5000و با هدف اکتشاف ذخایر منیزیت، شرکت پار مس کاو، 1393 بهمراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه
64-    تهیه نقشه زمین شناسی محدوده قدمگاه،نهبندان-استان خراسان جنوبی در مقیاس 1:5000و با هدف اکتشاف ذخایر منیزیت، شرکت پار مس کاو، 1393 بهمراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه
65-    انجام محاسبات و نگارش گزارش اکتشاف ژئوفیزیک به روش مگنتومتری در محدوده باغات، سیرجان، 1394،