پروژه های انجام شده

 

پروژه های استخراج

By geokavan
آبان 08th, 1395
بازدید: 1974

پروژه های حفاری و مغزه گیری

By geokavan
آبان 08th, 1395
بازدید: 3738

مغزه1- پروژه حفاري معادن مرمريت وتراورتن  در کل ایران (ببش از 2000 متر) 1390

2-عمليات مغزه‌گيري در معدن مرمریت صفادشت(جناب آقای رنجبران) 1390

3-عملیات مغزه گیری در محدوده معدن تراورتن متعلق به آقای روح الامینی1390
4-عمليات مغزه‌گيري در معدن آهن مروارید زنجان (مجریان توسعه معادن آریا)به ميزان 1000 متر، 1390
5-عملیات مغزه گیری در محدوده معدن آهن کوه بابا قره آقاج( تبریز) به میزان 1000متر سال 1391
6-عملیات مغزه گیری در محدوده معادن آهن شواز شرکت دنا کیلکا(یزد) 1391 
7- عملیات مغزی گیری در محدوده معدن مس درآلو کرمان1392
8- عملیات مغزه گیری در محدوده سنگ آهن نرم شرکت سنگ آهن آفتاب(جناب آقای پیر بداغی )(بردسکن) 1392 
9- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده سنگ مرمریت نیر(شهاب سنگ)- زمستان92
10- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده معدن مس مروست- بهار93
11- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده معدن سرب و روی دره زنجیر(تفت)-  تابستان93
12- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده معدن مس فدیشه نیشابور- تابستان و پائیز93
13- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده مس قشلاق ورامه بخش خرقان ساوه- سال 92و93

14-عملیات حفاری مغزه گیری ذر محدوده بادامک شازند معدن آهن صاحب الزمان سال 93
15- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده مس تودشک نایین معدن مس کالچویه (جناب آقای اسدی هارونی)سال 94
16- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده مس قره تپه علیشار بخش خرقان ساوه سال94
17- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده ده بید صفاشهر سال 94
18- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده ماهی رود بیرجند

19-عملیات حفاری مغزه گیری ذر محدوده بادامک شازند معدن آهن صاحب الزمان سال پروژه ی 193

پروژه های اکتشاف

By geokavan
آبان 08th, 1395
بازدید: 1722

1.    پروژه اکتشاف معدن سنگ آهن سهیل نایین شامل پی¬جویی، تهیه نقشه¬های زمین¬شناسی و توپوگرافی در مقیاس¬های 1:25000 و 1:1000، ژئوفیزیک (مگنتومتری)، حفاری و تخمین ذخیره (1392)
2.    پروژه اکتشاف معدن سنگ آهن سیریز کرمان (به نام شکوفه حیدری) شامل پی¬جویی، تهیه نقشه-های زمین¬شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:25000 (1392)
3.    پروژه اکتشاف معدن سنگ آهن بافق (مجاور سه چاهون) شامل پی¬جویی، تهیه نقشه¬های زمین-شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:1000، ژئوفیزیک (مگنتومتری و IP/RS)، حفاری و تخمین ذخیره (1392)
5.    پروژه اکتشاف معدن شیل جهاد آباد اصفهان شامل پی¬جویی، تهیه نقشه¬های زمین¬شناسی و توپوگرافی در مقیاس¬های 1:25000 و 1:1000، حفاری و تخمین ذخیره (1392)
6.    پروژه سنجش از دور محدوده¬های آهن، مس، کرومیت و منگنز استان فارس (1391)
7.    پروژه ژئوفیزیک (IP/RS) معدن منگنز و مس انارک (1390)
8.    پروژه اکتشاف معدن شیل شهرضای اصفهان شامل تهیه نقشه¬های زمین¬شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:25000، حفاری و تخمین ذخیره (1389)
9.    پروژه ژئوشیمی برگه 1:250000 گلپایگان (1389)
10.    پروژه ژئوفیزیک (IP/RS) معدن سرب و روی زفره اصفهان (1388)

پروژه های ژئوفیزیک

By geokavan
آبان 08th, 1395
بازدید: 1780


1-    مدیر پروژه در عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی معین آباد مناوند به تعداد 1358 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی (سال 1388).
2-     مدیر پروژه در عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی پس‌قلعه دربند (تهران) به تعداد 936 نقطه با استفاده از گیرتده WDJD-3 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، سازمان صنایع و معادن استان تهران و شرکت مهندسین مشاور زرکوه اکتشاف (سال 1388).
  3-    مشارکت در عملیات نمونه‌برداری پروژه ژئوشیمی BLEG در ‌غرب کشور در ورقه‌های دیواندره، بیجار، قجور و باینجوب، سازمان زمین‌شناسی کشور، 1389
4-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی کجه، فردوس به تعداد 2500 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت معدنکاران احیا شرق (سال 1389).
5-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی برناباد، بردسکن به تعداد 2000 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت مهندسین مشاور زرزمین  (سال 1390).
6-    مدیر پروژه و عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی گرماب-قاین به تعداد .500 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت کانی‌کاوان شرق (سال 1390).
7-    مدیر پروژه و عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی چشمهچیل-بردسکن به تعداد .1558 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت زمین کاوان زمان(سال 1391).
8-    مدیر پروژه و عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی مس قلعهسرخ-عباسآباد شاهرود به تعداد 4700 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت معدن مس تپهسیاه-سبزوار(سال 1392).
9-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های مگنتومتری در محدوده بافق یزد به تعداد 4100 نقطه با استفاده از گیرتده Gem به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، کارفرمای خصوصی(سال 1392).
10-    تهیه نقشه زمین شناسی محدوده کیدشت،نهبندان-استان خراسان جنوبی در مقیاس 1:5000و با هدف اکتشاف ذخایر منیزیت، شرکت پار مس کاو، 1393 بهمراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه
11-    تهیه نقشه زمین شناسی محدوده قدمگاه،نهبندان-استان خراسان جنوبی در مقیاس 1:5000و با هدف اکتشاف ذخایر منیزیت، شرکت پار مس کاو، 1393 بهمراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه
12-    انجام محاسبات و نگارش گزارش اکتشاف ژئوفیزیک به روش مگنتومتری در محدوده باغات، سیرجان، 1394،

خرید معدن

By geokavan
آبان 08th, 1395
بازدید: 1942

خرید معدن