حفاری و مغزه گیری

 

پروژه های استخراج

By geokavan
آبان 08th, 1395
بازدید: 581

پروژه های حفاری و مغزه گیری

By geokavan
آبان 08th, 1395
بازدید: 1380

1- عمليات حفاري مغزه‌گيري در معدن مس قلعه زري بيرجند به ميزان 3800 متر، 4
2- عمليات حفاري در پروژه اكتشاف تفصيلي بلوك 3 پروده شرقي طبس به ميزان 3000 متر،   7-1386
3- پروژه حفاري معادن مرمريت وتراورتن  در کل ایران (ببش از 2000 متر) 1390
4 -عمليات مغزه‌گيري در معدن آهن مروارید زنجان به ميزان 1000 متر، 1390
5-عملیات مغزه گیری در محدوده معدن آهن کوه بابا قره آقاج( تبریز) به میزان 1000متر سال 1391
6-عملیات مغزه گیری در محدوده معادن آهن شواز (یزد) 1391
7- عملیات مغزی گیری در محدوده معدن مس درآلو کرمان1392
8- عملیات مغزه گیری در محدوده سنگ آهن نرم(بردسکن) 1392
9- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده سنگ مرمر نیر(شهاب سنگ)- زمستان92
10- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده معدن آهن مروست- بهار93
11- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده معدن سرب و روی دره زنجیر(تفت)-  تابستان93
12- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده معدن مس فدیشه نیشابور- تابستان و پائیز93
13- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده مس قشلاق ورامه بخش خرقان ساوه- سال 92و93
14- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده مس تودشک نایین سال 94
15- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده مس قره تپه علیشار بخش خرقان ساوه سال94
16- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده ده بید صفاشهر در حال انجام

17- پروژه حفاری مغزه گیری اکتشافی شامل گمانه های قائم و زاویه دار به عمق حداکثر 50متر در معدن مرمریت ده رستم شهرستان بم(درحال انجام)
18-پروژه حفاری مغزه گیری اکتشافی شامل گمانه های قائم و زاویه دار به عمق حداکثر 100متر در معدن آهن حسین آباد یزد(درحال انجام)
19- پروژه حفاری مغزه گیری اکتشافی شامل گمانه های قائم و زاویه دار به عمق حداکثر 150متر در معدن سرب و روی دره زنجیر شهرستان تفت(درحال انجام)
20- پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 150 متر در معدن مس ورامه ساوه (سال93)
21- پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 100 متر در معدن سنگ آهن خرانق یزد (سال92)
22- پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 150 متر در معدن مس بردسیر کرمان (سال93)
23- پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم به عمق حداکثر هر گمانه 50 متر در معدن مرمر/ تراورتن نیر یزد (سال92)
24- پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 150 متر در معدن سنگ آهن بافق- روبروی معدن سرب و روی کوشک (1392)
25-پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 100 متر در معدن مس بردسکن (1392)
26- پروژه حفاری مغزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 200 متر در معدن مس دره آلوی بردسیر کرمان (1392)
27-پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 150 متر در معدن سنگ آهن بافق (مجاور سه چاهون) (1392)
28-پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم به عمق حداکثر هر گمانه 100 متر در معدن شیل جهادآباد اصفهان (1391)
29-پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 150 متر در معدن سنگ آهن دلیجان (1391)
30-پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم به عمق حداکثر هر گمانه 50 متر در معدن مرمر سلماس (1391)
31-پروژه حفاری مغزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 100 متر در معادن سنگ آهن شواز (1391)
32-پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 150 متر در معدن سنگ آهن کوه بابا قره آقاج تبریز (1391)
33-پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 100 متر در معدن منگنز انارک (1391)
34-پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 100 متر در معدن سنگ آهن مجاور گل¬گهر سیرجان (1390)
35-پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 50 متر در معدن شیل اردستان (1390)
36-پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 150 متر در معدن آهن و کرومیت نیریز فارس (1390)
37-پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 150 متر در معدن مس سراب (1390)
38-پروژه حفاری مغزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 100 متر در معدن سنگ آهن مروارید زنجان (1390)
39-پروژه حفاری مغزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 50 متر در معادن مرمریت و تراورتن کل ایران (1390)

40-پروژه حفاری ژئوتکنیک منطقه جهان آباد فامنین استان همدان مجموع متراژ 1000 متر به همراه انجام آزمایشات SPT، لوفران و شلبی (1389)

پروژه های اکتشاف

By geokavan
آبان 08th, 1395
بازدید: 635

1.    پروژه اکتشاف معدن سنگ آهن خرانق یزد شامل پی جویی، ژئوفیزیک و حفاری (در حال اجرا)
2.    پروژه اکتشاف معدن سنگ آهن سهیل نایین شامل پی¬جویی، تهیه نقشه¬های زمین¬شناسی و توپوگرافی در مقیاس¬های 1:25000 و 1:1000، ژئوفیزیک (مگنتومتری)، حفاری و تخمین ذخیره (1392)
3.    تهیه نقشه توپوگرافی از سینه¬کارها در مقیاس 1:1000 معدن سنگ آهن آبپونه اصفهان (1392)
4.    پروژه اکتشاف معدن سنگ آهن عشرت¬آباد نایین شامل پی جویی، تهیه نقشه¬های زمین شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:25000، تهیه مقاطع نازک و صیقلی (1392)
5.    پروژه اکتشاف معدن سنگ آهن اشنویه آذربایجان غربی شامل پی جویی، تهیه نقشه¬های زمین شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:25000، تهیه مقاطع نازک و صیقلی (1392)
6.    پروژه اکتشاف معدن سنگ آهن سیریز کرمان (به نام حسین حیدری) شامل پی جویی، تهیه نقشه¬های زمین¬شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:25000 (1392)
7.    پروژه اکتشاف معدن سنگ آهن سیریز کرمان (به نام شکوفه حیدری) شامل پی¬جویی، تهیه نقشه-های زمین¬شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:25000 (1392)
8.    پروژه اکتشاف معدن سنگ آهن بافق (مجاور سه چاهون) شامل پی¬جویی، تهیه نقشه¬های زمین-شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:1000، ژئوفیزیک (مگنتومتری و IP/RS)، حفاری و تخمین ذخیره (1392)
9.    پروژه اکتشاف معدن شیل جهاد آباد اصفهان شامل پی¬جویی، تهیه نقشه¬های زمین¬شناسی و توپوگرافی در مقیاس¬های 1:25000 و 1:1000، حفاری و تخمین ذخیره (1392)
10.    پروژه سنجش از دور محدوده¬های آهن، مس، کرومیت و منگنز استان فارس (1391)
11.    پروژه ژئوفیزیک (مگنتومتری) محدوده سنگ آهن مرق کاشان (1391)
12.    پروژه ژئوفیزیک (مگنتومتری) محدوده سنگ آهن عقدا (1391)
13.    پروژه ژئوفیزیک (مگنتومتری) محدوده سنگ آهن منطقه گلگهر سیرجان (1391)
14.    پروژه ژئوفیزیک (IP/RS) معدن منگنز و مس انارک (1390)
15.    پروژه اکتشاف معدن شیل باقرآباد اردستان شامل تهیه نقشه¬های زمین¬شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:25000، حفاری و تخمین ذخیره (1390)
16.    پروژه اکتشاف معدن شیل دیزلو اردستان شامل تهیه نقشه¬های زمین¬شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:25000، حفاری و تخمین ذخیره (1390)
17.    پروژه اکتشاف معدن شیل تلگستان اردستان شامل تهیه نقشه¬های زمین¬شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:25000، حفاری و تخمین ذخیره (1390)
18.    پروژه اکتشاف معدن شیل شهرضای اصفهان شامل تهیه نقشه¬های زمین¬شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:25000، حفاری و تخمین ذخیره (1389)
19.    پروژه ژئوشیمی برگه 1:250000 گلپایگان (1389)
20.    پروژه ژئوشیمی معدن مس و طلای بیرجند (1389)
21.    پروژه ژئوفیزیک (مگنتومتری)، حفاری و تخمین ذخیره معدن سنگ آهن داران اصفهان (1389)
22.    پروژه ژئوفیزیک (مگنتومتری) معدن سنگ آهن بادرود کاشان (1388)
23.    پروژه ژئوفیزیک (IP/RS) معدن سرب و روی زفره اصفهان (1388)

پروژه های ژئوفیزیک

By geokavan
آبان 08th, 1395
بازدید: 671

1-    تهیه نقشه زمین شناسی 1:1000 اندیس طلای زاگلیگ ، اهر. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بوسعت 50 هکتار (سال 1383).
2-    تهیه نقشه زمین شناسی-معدنی 1:5000 اندیس اورانیوم چاه جوله، بافق. سازمان انرژی اتمی ایران بوسعت 4 کیلومتر مربع (سال 1384).
3-    تهیه نقشه زمین شناسی معدنی 1:25000 اندیس اورانیوم زریگان، بافق. سازمان انرژی اتمی ایران بوسعت 120 کیلومتر مربع (سال 1384).
4-    تهیه نقشه زمین شناسی اندیس های غیر فلزی با مقیاس 1:10000 بوسغت تقریبی 20 کیلومتر مریع ، در جنوب شهرستان فردوس بیرجند به همراه تهیه گزارش اکتشافی مربوطه. سازمان صنایع و معدن استان خراسان جنوبی (سال 1386).
5-    تهیه نقشه توپوگرافی 1:500 پمپ گاز در حال احداث در جاده دماوند –فیروزکوه. کارفرمای خصوصی (سال 1384).
6-    تهیه نقشه توپوگرافی 1:1000 اندیس معدنی مس راور، کرمان بوسعت 120 هکتار. سازمان صنایع و معدن استان کرمان (سال 1386).
7-    مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین شناسی 1:5000 اندیس مس بن در هنزا، کرمان. شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 11 کیلومتر مربع (سال 1387) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
8-    مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین شناسی 1:5000 اندیس مس گروه، کرمان. شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 6 کیلومتر مربع (سال 1387) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
9-    نظارت بر عملیات حفاری و برداشت زمین شناسی مغزه های حفاری به متراژ تقریبی 400 متر در محدوده اکتشافی راور ، کرمان. اداره صنایع و معادن استان کرمان (سال 1386).
10-    نظارت بر عملیات حفاری و برداشت زمین شناسی مغزه های حفاری به متراژ تقریبی 500 متر در محدوده اکتشافی ورزگ ، قاینات،  اداره صنایع و معادن استان خراسان جنوبی (سال 1386).
11-    مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین شناسی 1:5000 محدوده کال کفتار، بیرجند. شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 13 کیلومتر مربع (سال 1387) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
12-    ترسیم مجدد و اصلاح تعداد 20 نقشه مستثنیات و اراضی ملی مربوط به اداره منابع طبیعی دماوند (سال 1382).
13-    نقشه برداری مسیر جاده آسفالته گیلاوند-آبسرد به طول 8/5 کیلومتر و محاسبات سطح بستر و حجم خاکبرداری و خاکریزی در طول مسیر. شرکت مهندسین مشاور کندوان پارس (سال 1385).
14-    مشارکت در تهیه نقشه زمین شناسی-معدنی 1:1000 اندیس طلای حمزه قرنین، سقز. سازمان زمین شناسی  و اکتشافات معدنی کشور (سال 1386).
15-    عملیات نقشه برداری و تفکیک زمین های واگذاری شرکت تعاونی اقلیم سازان سبز خزر بوسعت 27 هکتار           (سال 1387).
16-        مدیر پروژه و مشارکت در تهیه نقشه زمین شناسی 1:25000 محدوده زیارت کوه شاه پرواز، ریگان بم-کرمان. شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 148 کیلومتر مربع (سال 1387) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
17-    مشارکت در تهیه نقشه زمین شناسی 1:1000 محدوده معدن متروکه چشمه حافظ سمنان. موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران، بوسعت 50 هکتار (سال 1387).
18-    مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:1000 محدوده بن‌درهنزا، کرمان، شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 2 کیلومتر مربع (سال 1388) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
19-      مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:1000 محدوده ایجو، شهر بابک کرمان، شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 2 کیلومتر مربع (سال 1388) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
20-    نظارت بر عملیات حفاری و برداشت زمین شناسی مغزه های حفاری به متراژ تقریبی 1300 متر در محدوده اکتشافی چشمه حافظ، سمنان،  موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران (سال 1387و1388).
21-    مشارکت در برداشت زمین‌شناسی-کانی‌سازی تونل‌های استخراجی حفر شده در محدوده چشمه‌حافظ سمنان به میزان 2011 متر مکعب با استفاده از دوربین نقشه‌برداری و انجام نمونه‌برداری و ترسیم نقشه‌های نهایی (سال 1388).
22-    مدیر پروژه در عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی معین آباد مناوند به تعداد 1358 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی (سال 1388).
23-     مدیر پروژه در عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی پس‌قلعه دربند (تهران) به تعداد 936 نقطه با استفاده از گیرتده WDJD-3 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، سازمان صنایع و معادن استان تهران و شرکت مهندسین مشاور زرکوه اکتشاف (سال 1388).
24-    تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:1000 محدوده اکتشافی چشمه‌شیرین، قاین، بوسعت 40 هکتار، شرکت آتیه صبا (سال 1388).
25-     تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:1000 محدوده اکتشافی آغل‌مسی، قاین، بوسعت 12 هکتار، شرکت آتیه صبا (سال 1388).
26-    مطالعات مینرالوگرافی (مقطع صیقلی) نمونه‌های متعلق به پروژه‌های چشمه‌حافظ سمنان، برخی از پروژه‌های تهیه نقشه زمین‌شناسی شرکت ملی مس ایران در نقاط مختلف ایران، پروژه اکتشافی اولنگ تربت حیدریه و ... (سال 1388 تا 1393) .  
27-    مشارکت در عملیات نمونه‌برداری پروژه ژئوشیمی BLEG در ‌غرب کشور در ورقه‌های دیواندره، بیجار، قجور و باینجوب، سازمان زمین‌شناسی کشور، 1389
28-    مشارکت در بازدید تارگت‌های پتانسیل‌دار مس-طلا در جنوب‌شرق کشور بوسعت 10000 کیلومتر مربع و تهیه گزارش اکتشافی مربوطه، شرکت ملی صنایع مس ایران، 1389
29-     مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین شناسی 1:5000 محدوده کرینگان، ورزقان. شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 6 کیلومتر مربع (سال1389).
30-    مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین شناسی 1:5000 محدوده اولی، ورزقان. شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 4 کیلومتر مربع (سال 1389) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
31-    مشارکت در تهیه بخشی از نقشه توپوگرافی محدوده آک-1 معدن آک‌کهور بوسعت تقریبی 30 هکتار، مهندسین مشاور زرناب اکتشاب، 1389
32-      مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:1000 محدوده پرکام، شهر بابک کرمان، شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 1.4 کیلومتر مربع (سال 1389) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
33-     مشارکت در تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:1000 محدوده کهنگ غربی، اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت تقریبی 4 کیلومتر مربع کیلومتر مربع (سال 1389) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
34-    مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:1000 محدوده غرب دره حمزه، جیرفت، شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 1 کیلومتر مربع (سال 1389) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
35-    مدیر پروژه اکتشافی معین‌آباد-مناوند 2 در سال 1389 و تهیه نقشه زمین‌شناسی و توپوگرافی محدوده کازگون بوسعت 7.6 هکتار- طراحی و مشارکت در برداشت ترانشه‌های اکتشافی در این محدوده به متراژ 1000 متر- طراحی شبکه حفاری و لاگینگ و نمونه‌برداری از مغزه‌های حفاری به همراه تهیه مقاطع عمقی گمانه‌های به متراژ کلی 650 متر- تهیه گزارش نهایی محدوده
36-    مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:1000 محدوده زفره، اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 1 کیلومتر مربع (سال 1389) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
37-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی کجه، فردوس به تعداد 2500 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت معدنکاران احیا شرق (سال 1389).
38-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی برناباد، بردسکن به تعداد 2000 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت مهندسین مشاور زرزمین  (سال 1390).
39-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی نیکوئیه، قزوین به تعداد .3000 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت مهندسین مشاور زرکوه و موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران  (سال 1390).
40-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی انبورتا-بوته‌گز به تعداد .2200 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، سازمان صنایع و معادن استان خراسان رضوی(سال 1390).
41-    مدیر پروژه و عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی نیگنان-بشرویه به تعداد .2200 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت معدنکاران احیا شرق (سال 1390).
42-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های مگنتومتری در معدن مس تکنار، بردسکن به تعداد .4400 نقطه با استفاده از گیرتده Geometrics به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت آتیه صبای ایرانیان  (سال 1390).
43-    مدیر پروژه و عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی ورزق-قاین به تعداد 350 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت زرناب اکتشاف (سال 1390).
44-    مدیر پروژه و عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی گرماب-قاین به تعداد .500 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت کانی‌کاوان شرق (سال 1390).
45-    مدیر پروژه و عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی کازگون-بیرجند به تعداد .2700 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، سازمان  صنایع و معادن استان خراسان جنوبی (سال 1390).
46-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های مگنتومتری در محدوده سید مرتضی-کاشمر به تعداد .1000 نقطه با استفاده از گیرتده Geometrics به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، کارفرمای خصوصی(سال 1390).
47-    مدیر پروژه و عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی چشمهچیل-بردسکن به تعداد .1558 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت زمین کاوان زمان(سال 1391).
48-    مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:25000 محدوده هنگران، جنوب بیرجند، شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 50 کیلومتر مربع (سال 1391) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
49-    مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:25000 محدوده ابولخازن، شمالشرق فردوس، شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 49 کیلومتر مربع (سال 1391) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
50-    مشارکت در تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:25000 محدوده خنج، شمالغرب قاین، شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 49 کیلومتر مربع (سال 1391).
51-    انجام محاسبات، تعبیر و تفسیر و تهیه گزارشهای عملیات اکتشافی به روش مگنتومتری در سطح محدودههای دو اسب(زنجان)، قواق(زنجان)، قشلاق(زنجان)، آقاجانی(زنجان)، آقا علی عباس (اردستان)، بافت کرمان، بیرجند، سیرجان و ... در مجموع به تعداد حدود 8000 نقطه، شرکت زرین صنعت چاف، 1391.
52-    مدیر پروژه و عملیات برداشت صحرایی داده‌های IP و RS در محدوده اکتشافی مس قلعهسرخ-عباسآباد شاهرود به تعداد 4700 نقطه با استفاده از گیرتده WDJS-2 به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، شرکت معدن مس تپهسیاه-سبزوار(سال 1392).
53-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های مگنتومتری در محدوده خورشید سور-سیرجان به تعداد .10000 نقطه با استفاده از گیرتده Geometrics به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، آقای خواجویی، کارفرمای خصوصی(سال 1392).
54-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های مگنتومتری در محدوده حاجی آباد گلستان-سیرجان به تعداد 6255 نقطه با استفاده از گیرتده Geometrics به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، آقای خواجویی، کارفرمای خصوصی(سال 1392).
55-    مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:1000 محدوده بیدستر، جنوب شرق زاهدان، شرکت ملی صنایع مس ایران بوسعت 1/1 کیلومتر مربع (سال 1392) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
56-    مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:25000 محدوده زغال آسفیج-بهاباد، جنوب شرق یزد، شرکت دانش فرآور کانسار، بوسعت 39 کیلومتر مربع (سال 1392) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
57-    مدیر پروژه در عملیات تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:5000 محدوده زغال آسفیج-بهاباد، جنوب شرق یزد، شرکت دانش فرآور کانسار، بوسعت 15 کیلومتر مربع (سال 1392) به همراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه.
58-    انجام محاسبات، تعبیر و تفسیر و تهیه گزارشهای عملیات اکتشافی به روش مگنتومتری در سطح محدودههای دو اسب(زنجان)، قواق(زنجان)، قشلاق(زنجان)، آقاجانی(زنجان)، آقا علی عباس (اردستان)، بافت کرمان، بیرجند، سیرجان و ... در مجموع به تعداد حدود 8000 نقطه، شرکت زرین صنعت چاف، 1391.
59-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های مگنتومتری در محدوده بافق یزد به تعداد 1254 نقطه با استفاده از گیرتده Geometrics به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، آقای تافی، کارفرمای خصوصی(سال 1391).
60-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های مگنتومتری در محدوده بافق یزد به تعداد 4100 نقطه با استفاده از گیرتده Gem به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، کارفرمای خصوصی(سال 1392).
61-    مدیر پروژه و مشارکت در عملیات برداشت صحرایی داده‌های مگنتومتری در محدوده بادرود اصفهان به تعداد 3976 نقطه با استفاده از گیرتده Gem به همراه انجام محاسبات و تهیه و تدوین گزارش نهایی، کارفرمای خصوصی(سال 1392).
62-    تهیه نقشه زمین شناسی محدوده ناسفند،نهبندان-استان خراسان جنوبی در مقیاس های 1:5000 و 1:1000با هدف اکتشاف ذخایر منیزیت، شرکت پار مس کاو، 1393 بهمراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه
63-    تهیه نقشه زمین شناسی محدوده کیدشت،نهبندان-استان خراسان جنوبی در مقیاس 1:5000و با هدف اکتشاف ذخایر منیزیت، شرکت پار مس کاو، 1393 بهمراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه
64-    تهیه نقشه زمین شناسی محدوده قدمگاه،نهبندان-استان خراسان جنوبی در مقیاس 1:5000و با هدف اکتشاف ذخایر منیزیت، شرکت پار مس کاو، 1393 بهمراه نگارش گزارش اکتشافی مربوطه
65-    انجام محاسبات و نگارش گزارش اکتشاف ژئوفیزیک به روش مگنتومتری در محدوده باغات، سیرجان، 1394،

خرید معدن

By geokavan
آبان 08th, 1395
بازدید: 586

خرید معدن