استخراج

 

پروژه های حفاری و مغزه گیری

By geokavan
آبان 08th, 1395
بازدید: 3739

مغزه1- پروژه حفاري معادن مرمريت وتراورتن  در کل ایران (ببش از 2000 متر) 1390

2-عمليات مغزه‌گيري در معدن مرمریت صفادشت(جناب آقای رنجبران) 1390

3-عملیات مغزه گیری در محدوده معدن تراورتن متعلق به آقای روح الامینی1390
4-عمليات مغزه‌گيري در معدن آهن مروارید زنجان (مجریان توسعه معادن آریا)به ميزان 1000 متر، 1390
5-عملیات مغزه گیری در محدوده معدن آهن کوه بابا قره آقاج( تبریز) به میزان 1000متر سال 1391
6-عملیات مغزه گیری در محدوده معادن آهن شواز شرکت دنا کیلکا(یزد) 1391 
7- عملیات مغزی گیری در محدوده معدن مس درآلو کرمان1392
8- عملیات مغزه گیری در محدوده سنگ آهن نرم شرکت سنگ آهن آفتاب(جناب آقای پیر بداغی )(بردسکن) 1392 
9- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده سنگ مرمریت نیر(شهاب سنگ)- زمستان92
10- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده معدن مس مروست- بهار93
11- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده معدن سرب و روی دره زنجیر(تفت)-  تابستان93
12- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده معدن مس فدیشه نیشابور- تابستان و پائیز93
13- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده مس قشلاق ورامه بخش خرقان ساوه- سال 92و93

14-عملیات حفاری مغزه گیری ذر محدوده بادامک شازند معدن آهن صاحب الزمان سال 93
15- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده مس تودشک نایین معدن مس کالچویه (جناب آقای اسدی هارونی)سال 94
16- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده مس قره تپه علیشار بخش خرقان ساوه سال94
17- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده ده بید صفاشهر سال 94
18- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده ماهی رود بیرجند

19-عملیات حفاری مغزه گیری ذر محدوده بادامک شازند معدن آهن صاحب الزمان سال پروژه ی 193