استخراج

 

پروژه های حفاری و مغزه گیری

By geokavan
آبان 08th, 1395
بازدید: 1378

1- عمليات حفاري مغزه‌گيري در معدن مس قلعه زري بيرجند به ميزان 3800 متر، 4
2- عمليات حفاري در پروژه اكتشاف تفصيلي بلوك 3 پروده شرقي طبس به ميزان 3000 متر،   7-1386
3- پروژه حفاري معادن مرمريت وتراورتن  در کل ایران (ببش از 2000 متر) 1390
4 -عمليات مغزه‌گيري در معدن آهن مروارید زنجان به ميزان 1000 متر، 1390
5-عملیات مغزه گیری در محدوده معدن آهن کوه بابا قره آقاج( تبریز) به میزان 1000متر سال 1391
6-عملیات مغزه گیری در محدوده معادن آهن شواز (یزد) 1391
7- عملیات مغزی گیری در محدوده معدن مس درآلو کرمان1392
8- عملیات مغزه گیری در محدوده سنگ آهن نرم(بردسکن) 1392
9- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده سنگ مرمر نیر(شهاب سنگ)- زمستان92
10- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده معدن آهن مروست- بهار93
11- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده معدن سرب و روی دره زنجیر(تفت)-  تابستان93
12- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده معدن مس فدیشه نیشابور- تابستان و پائیز93
13- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده مس قشلاق ورامه بخش خرقان ساوه- سال 92و93
14- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده مس تودشک نایین سال 94
15- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده مس قره تپه علیشار بخش خرقان ساوه سال94
16- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده ده بید صفاشهر در حال انجام

17- پروژه حفاری مغزه گیری اکتشافی شامل گمانه های قائم و زاویه دار به عمق حداکثر 50متر در معدن مرمریت ده رستم شهرستان بم(درحال انجام)
18-پروژه حفاری مغزه گیری اکتشافی شامل گمانه های قائم و زاویه دار به عمق حداکثر 100متر در معدن آهن حسین آباد یزد(درحال انجام)
19- پروژه حفاری مغزه گیری اکتشافی شامل گمانه های قائم و زاویه دار به عمق حداکثر 150متر در معدن سرب و روی دره زنجیر شهرستان تفت(درحال انجام)
20- پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 150 متر در معدن مس ورامه ساوه (سال93)
21- پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 100 متر در معدن سنگ آهن خرانق یزد (سال92)
22- پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 150 متر در معدن مس بردسیر کرمان (سال93)
23- پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم به عمق حداکثر هر گمانه 50 متر در معدن مرمر/ تراورتن نیر یزد (سال92)
24- پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 150 متر در معدن سنگ آهن بافق- روبروی معدن سرب و روی کوشک (1392)
25-پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 100 متر در معدن مس بردسکن (1392)
26- پروژه حفاری مغزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 200 متر در معدن مس دره آلوی بردسیر کرمان (1392)
27-پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 150 متر در معدن سنگ آهن بافق (مجاور سه چاهون) (1392)
28-پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم به عمق حداکثر هر گمانه 100 متر در معدن شیل جهادآباد اصفهان (1391)
29-پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 150 متر در معدن سنگ آهن دلیجان (1391)
30-پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم به عمق حداکثر هر گمانه 50 متر در معدن مرمر سلماس (1391)
31-پروژه حفاری مغزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 100 متر در معادن سنگ آهن شواز (1391)
32-پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 150 متر در معدن سنگ آهن کوه بابا قره آقاج تبریز (1391)
33-پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 100 متر در معدن منگنز انارک (1391)
34-پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 100 متر در معدن سنگ آهن مجاور گل¬گهر سیرجان (1390)
35-پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 50 متر در معدن شیل اردستان (1390)
36-پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 150 متر در معدن آهن و کرومیت نیریز فارس (1390)
37-پروژه حفاری معزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 150 متر در معدن مس سراب (1390)
38-پروژه حفاری مغزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 100 متر در معدن سنگ آهن مروارید زنجان (1390)
39-پروژه حفاری مغزه¬گیری اکتشافی شامل گمانه¬های قائم و زاویه¬دار به عمق حداکثر هر گمانه 50 متر در معادن مرمریت و تراورتن کل ایران (1390)

40-پروژه حفاری ژئوتکنیک منطقه جهان آباد فامنین استان همدان مجموع متراژ 1000 متر به همراه انجام آزمایشات SPT، لوفران و شلبی (1389)