پروژه های در حال انجام

 

پروژه های در حال انجام

By geokavan
آبان 03th, 1395
بازدید: 744

- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده ده بید صفاشهر در حال انجام

- عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده ماهی رود بیرجند در حال انجام
اقدامات اجرایی و نقشه های تهیه شده و پروژه های پی جویی و ژئوفیزیک توسط این مجموعه:
1-    تهیه نقشه زمین شناسی 1:1000 اندیس طلای زاگلیگ ، اهر. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بوسعت 50 هکتار (سال 1383).
2-    تهیه نقشه زمین شناسی-معدنی 1:5000 اندیس اورانیوم چاه جوله، بافق. سازمان انرژی اتمی ایران بوسعت 4 کیلومتر مربع (سال 1384).
3-    تهیه نقشه زمین شناسی معدنی 1:25000 اندیس اورانیوم زریگان، بافق. سازمان انرژی اتمی ایران بوسعت 120 کیلومتر مربع (سال 1384).