انجام-شده
ردیف شرح عملیاتکارفرماسالمتراژ پروژه (متر )عمق نهایی (متر)
1حفاری مغزه گیری اکتشافی در معدن سنگ آهن مروارید زنجان
مجریان توسعه معادن آسیا13901000150
2حفاره مغزه گیری در معدن سنگ آهن کوه بابا قره آقاج تبریز
شرکت مبین 13911000150
3حفاری مغزی گیری اکتشافی در معادن سنگ آهن شواز
دناکیلکا13911200 150
4 حفاری مغزه گیری اکتشافی در معدن آهن بردسکن
سنگ آهن آفتاب 1392500100
5حفاری مغزه گیری اکتشافی در معدن مس دره آلوی بردسیر کرمان
شرکت ماندرو 1392 500100
6حغاری مغزه گیری اکتشافی در معدن سنگ آهن خرانق یزد
شرکت گیالنرود1392500100
7حفاری مغزه گیری اکتشافی در معدن مرمر ده رستم شهرستان بم
شرکت زرناب1392500100
8حفاری مغزه گیری اکتشافی در معدن مس ورامه ساوه
آقای کربلایی13931000100
9پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار در شهرستان تودشکدکتر اسدی هارونی13941000150
10حفاری مغزه گیری اکتشافی معدن مس و طلا در محدوده علیشار
شهرستان ساوه

آقای کربلایی13941000100
11حفاری مغزه گیری اکتشافی در محدوده مس ماهیرود بیرجند
آقای حقیقی1395500100
12 حفاری مغزه گیری اکتشافی در معدن مس محدوده حسن آباد نطنز
آقای امینی1396500100
13 حفاری مغزه گیری اکتشافی در شهرستان تایباد
علی اکبر کاشکی1396 1000150
14حفاری مغزه گیری اکتشافی معدن مس در شهرستان ریگان
شرکت سرمایه گذاری ایران13982500150
15حفاری مغزهگیری معدن زغال سنگ طبس
احیاء سپاهان1399 2500400
16حفاری مغزه گیری اکتشافی در معدن مس زردکوه ایرانشهر
وستا تجارت فرنام1400600200
17حفاری مغزه گیری اکتشافی در معدن آهن گرمارود در شهرستان قزوین
آقای صادقی1400500100
18 حفاری مغزه گیری اکتشافی در معدن مس و طلا شهرستان میانه
شرکت صدر جهان ایرانیان14002500200
19 حفاری مغزه گیری اکتشافی معدن آهن جلیل جیرفت
شرکت راهبر فرایند آریا 14001000150
20حفاری مغزه گیری اکتشافی معدن سرب دونا
شرکت معدنی دماوند14011250250
خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما