مشاوره، مدیریت و نظارت

– کنترل و مدیریت پروژه‌های معدنی

– سیستم مدیریت اطلاعات

– تهیه اسناد و اجرای مناقصه‌ و مزایده

– مدیریت و نظارت بر انواع فعالیت‌های معدنی (از پی‌جویی تا فرآوری)

– مدیریت و مشاوره در تامین تجهیزات و ماشین‌آلات

-اجرای مدیریت پیمان طرح‌ها و پروژه‌‌های معدنی

– مطالعه، برنامه‌ریزی و تهیه اسناد مربوطه جهت انتخاب پیمانکاران در مراحل مختلف معدنکاری

– بررسی و انتخاب سازندگان تجهیزات، پیمانکاران و . . . در مراحل مختلف معدنکاری

– تهیه طرح‌های اکتشافی و استخراجی

– ثبت محدوده و اخذ پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری (پیگیری امور اداری از ثبت محدوده تا اخذ پروانه بهره برداری).