55
ردیف شرح عملیاتکارفرماسالمتراژ پروژه (متر )عمق نهایی (متر)
1پروژه حفاری اکتشافی معدن هماتیت اژدهاتو زنجان شرکت معدنی دماوند1401500100
2پروژه حفاری اکتشافی معدن زغال سنگ نوکان بهابادشرکت بزرگ مهر آدرین بهامین1401800120
3پروژه قروه حفاری اکتشافی مغزه گیری معدن سنگ اهنشرکت سها سنگ
1401600150
4حفاری اکتشافی معدن سنگ اهن نرگس ۲شرکت نگین حدید اسیا
14011000200
خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما