استخراج

– مطالعات امکان سنجی مقدماتی و نهایی ذخایر اکتشافی و بررسی‌های فنی-اقتصادی

– طراحی مفهومی و پایه ذخایر اقتصادی

– طراحی مهندسی و تفصیلی معادن و ذخایر معدنی

– تهیه مدل بلوکی کانسار

– طراحی و بهینه‌سازی حد نهایی معدن

– تهیه طرح تجهیز و راه اندازی معادن

– برنامه‌ریزی تولید

– طراحی و انتخاب تجهیزات و ماشین‌آلات

– تهیه طرح اجرایی و بهره برداری معادن

– تهیه مدل‌های کامپیوتری، طراحی و برنامه ریزی استخراج توسط نرم‌افزار

– ارائه پترن‌های آتشباری و طراحی انفجار

–  استخراج معادن سنگ ساختمانی