تجهیزات و ماشین آلات

شامل انواع ماشین‌آلات حفاری اکتشافی عمیق و نیمه عمیق نو و دست دوم وایرلاین و متریک

لوازم درون چاهی شامل لوله‌ها و لوله‌جداری‌های حفاری در قطرها و سازنده‌‌های مختلف، انواع کربارل‌ها و ملحقات آن، انواع ابزار برشی شامل بغل‌تراش و سرمته (پله‌ای، تخت، نرم‌بر، سخت‌بر، سوراخدار، سرمته‌های پودری و …)

لوازم برون چاهی شامل انواع آچارها، خرک، پمپ گل، میکسر، حوض گل و …

انوع افزودنی‌های با پایه معدنی و آلی

تجهیزات بازیابی شامل لوله‌های چپگرد، قلاویز و حدیده.

– تجهیزات ژئوتکنیکی

انواع دستگاه‌های حفاری ژئوتکنیکی

انواع تجهیزات درون چاهی شامل لوله‌حفاری، کربارل، سرمته و …

انواع تجهیزات برون‌چاهی شامل آچار، پمپ و …

انواع پکر

  • تجهیزات معادن سنگ

شامل انواع دستگاه سیم‌بر، راسول، سیب‌برش نرم‌بر و سخت‌بر، انواع سرمته و لوازم یدکی ماشین‌آلات مربوطه