الف ) حفاری و تزریق ( گالری  – پرده آب بند – دیواره آب بند و … )

ب) پایداری و تثبیت دیواره ها و نگهداری سطوح

ج) گودبرداری در محیط های شهری

د) گابیون بندی

ر)  حفاری RC – راسول – دریل واگن

ز) انفجار

 

960
562
561
خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما