پروژه حفاری اکتشافی معدن زغال سنگ نوکان بهاباد حفاری تا عمق 120 متر و زاویه 25 درجه

کارفرماشرکت بزرگمهر آدرین بهامین
تاریخ1401
متراژ پروژه 700 متر
عمق نهایی 150 متر
پروژه حفاری اکتشافی معدن هماتیت اژدهاتو زنجان
جزئیات پروژه
_

جزئیات پروژه :

حفاری اکتشافی معدن زغال نوکان بهاباد
کارفرما(مشتری) : شرکت بزرگمهر آدرین بهامین
تاریخ شروع اواسط اسفند ۱۴۰۰ پروژه در حال کار بوده و به دلیل اضافه شدن به حجم حفاری (بر اساس نوع کار و برخورد به لایه های زغال دار در عمق های متفاوت) و تمدید شدن قرارداد تاریخ پایان کار مشخص نمی باشد.
حفاری در این معدن تا عمق ۱۲۰متر و زاویه ۲۵ درجه و سیستم وایرلاین با دستگاه XY4 و سایز HوN انجام میشود.
لیتولوژی منطقه از سازند هجدک(هم ارز سازند شمشک) شامل؛ماسه سنگ آرکوزی،ماسه سنگ آرتوکوارتزیتی، شیل های سبز متمایل به خاکستری، مارن، سلیت استون و سنگ های اهکی دارای بیرون زدگی رگه ها و لایه های زغالی میباشد.

پروژه هاپروژه های در حال انجام

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما