پروژه حفاري ژئوتکنیک منطقه جهان آباد فامنین استان همدان مجموع متراژ 1000متر به همراه انجام
آزمایشات ،SPTلوفران و شلبی )(1389

مشتریشرکت نمونه
خدماتمشاوره، اجرا
تاریخ1389
جزئیات پروژه
_

جزئیات پروژه :

پروژه حفاري ژئوتکنیک منطقه جهان آباد فامنین استان همدان مجموع متراژ 1000متر به همراه انجام
آزمایشات ،SPTلوفران و شلبی )(1389

پروژه هاپروژه های انجام شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما