پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شهرستان میانه

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار در شهرستان میانه به عمق حداکثر 300متر
متراژ 2500متر

مشتریشرکت نمونه
خدماتمشاوره، اجرا
تاریخ10 اردیبهشت 1396
جزئیات پروژه
_

جزئیات پروژه :

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار در شهرستان میانه به عمق حداکثر 300متر
متراژ 2500متر

پروژه هاپروژه های در حال انجام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما