مطالعات فنی و اقتصادی

  – مطالعات پیش از سرمایه‌گذاری (مطالعه فرصت، پیش امکان‌سنجی و امکان‌سنجی)
  – ارزیابی اقتصادی (مالی) خطوط فرآوری مواد معدنی
  – ارزیابی هزینه‌ها و ارائه برنامه برای کاهش هزینه
  – مطالعه بازارهای معدنی
  – ارائه خدمات مالی و اعتباری پروژه‌ای
  – سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی
  – جذب سرمایه‌گذار جهت راه‌اندازی معادن و صنایع معدنی