حفاری مغزه گیری که به صورت چرخشی حفاری در سنگ رو انجام میدهد، باید توجه داشت که عملیات مغزه گیری کاربردی ترین و مطمئنترین اطلاعات رو از عمق منطقه به معدنکار میدهد.

حفاری دورانی یا مغزه گیری از یک سر مته تیز گردان بهره می‌گیرد تا پوسته زمین را حفاری کند. بسیار شبیه به حفاری با دست، چرخش سر مته نفوذ در سخت‌ترین سنگ‌ها را ممکن می‌سازد. ایده استفاده از حفاری دورانی جدید نیست. زمانی که مفهوم حفاری دورانی-استفاده از سرمته برنده چرخشی برای حفاری در سنگ- ظاهراً ساده به نظر می‌رسد، مکانیسم واقعی تجهیزات جدید بسیار پیچیده است. به علاوه فناوری به سرعت در حال پیشرفت است و نوآوری‌های جدید دائماً در حال ورود به این عرصه هستند. سیستم حفاری دورانی در اصل شامل چهار گروه مؤلفه است. محرک اصلی (Prime Mover)، سیستم تعلیق، سیستم دوران و سیستم گردش سیال، در کنار هم انجام حفاری مغزه‌گیری را ممکن می‌سازند.

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما