تهران، ستارخان، خسرو شمالی

برج بهاران، طبقه دوم ، واحد۵
خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما