پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی
image

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار در معدن جلیل جیرفت به عمق حداکثر 250

مشتریکمپانی آسوم
مکاننیویورک سیتی
سال تکمیل2017
زیربنا450,000 m2
ارزش250.000 دلار
معمارسعید رضایی
جزئیات پروژه
_

توضیحات تکمیلی

پروژه حفاري مغزه گیري اکتشافی شامل گمانه هاي قائم و زاویه دار در معدن جلیل جیرفت به عمق حداکثر 250

پروژه هاپروژه های در حال انجام

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما