پروژه قروه حفاری اکتشافی مغزه گیری معدن سنگ اهن اسناون
کارفرماشرکت سها سنگ
تاریخ ۱۴۰۱
IMG_20221212_115609_274 (1)
IMG_20221212_115621_826
IMG_20230206_142534_760
جزئیات پروژه
_

جزئیات پروژه :

پروژه:حفاری اکتشافی مغزه گیری معدن سنگ اهن اسناون
محل:شهرستان قروه/جاده سنقر/استان کردستان
کارفرما:شرکت سها سنگ
مدت قرارداد ۱۲۰ روز تا پایان سال ۱۴۰۱
حجم حفاری:۶۰۰ متر وتا ۱۰۰۰ متر قابل افزایش میباشد
عمق گمانه ها تا ۱۵۰ متر وزاویه تا ۲۰ درجه
سایز حفاری:NQ
زمین شناسی:معدن سنگ اهن اسناون در شهرستان قروه استان کردستان و در پهنه سنندج سیرجان قراردارد،تیپ این معدن اسکارن و مرتبط با فرایندهای دگرگونی حرارتی و حاصل در کنتاکت قرارگرفتن توده های آذرین نفوذی دیوریتی،گرانودیوریتی و گابرویی با سنگهای اهکی میباشد

پروژه هاپروژه های در حال انجام

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما