حفاری اکتشافی معدن سنگ اهن نرگس ۲ واقع در بادرود کاشان

کارفرماشرکت نگین حدید اسیا
تاریخ1401
IMG_20230206_142530_711
IMG_20221208_122413_605
60
IMG_20230206_142617_415
جزئیات پروژه
_

جزئیات پروژه :

حفاری ها باسایز HوN

عمق ۲۰۰ متر و بازاویه های تا ۲۵ درجه

قرارداد ۱۲۰ روز تا پایان اسفند ۱۴۰۱

حجم ۱۰۰۰  متر  و تا ۲۰۰۰ متر قابل افزایش می باشد.

زمین شناسی محدوده: محدوده درشهرستان بادرود استان اصفهان /در بخش میانی کمان ماگمایی ارومیه _دختر  واقع است،واحدهای سنگی در محدوده کانسار مجموعه سنگهای اتشفشانی و آذراواری ائوسن باترکیب آندزیت،بازالت اندزیتی،توف و پیروکلاستیک های ائوسن می باشند که توسط توده های نفوذی با ترکیب گرانودیوریت،مونزودیوریت وگرانیت قطع شده است.سنگ اصلی کانه سازی در این کانسار گدازه آندزیتی و پیروکلاستیک می باشد

پروژه هاپروژه های در حال انجام

خانهپروژه هاتماس با مادرباره ما